fbpx
Komfort
KEMIHANTERING

För att du ska kunna njuta av ditt spabad som du själv önskar är det bra att man snabbt skaffar sig en rutin för hur spabadet fungerar och mår.

Initialt är det bra om man snabbt sätter sig in i hur kemi och hantering av filter fungerar. Efter någon vecka kommer det mesta att vara mer naturligt och du kan då anpassa din skötsel och hantering av kemi.

I den nedre delen av sidan kan du läsa vår FAQ dvs vanliga frågor som vi brukar få av våra kunder.

Image is not available

DAGLIG KONTROLL
- Testa vattnets klor och pH.
(om nödvändigt justera.)
- Kontrollera vattennivån.

VECKOVIS KONTROLL

- Testa pH; justera om det behövs.
- Testa klor; justera om det behövs.
- Gör rent spafiltret, eller byt mot nytt filter. (maskindiskteknik*)
- Passa på att göra rent filterlocket när du byter filtret.
- Kontrollera så att ingen av pumparna läcker - dra åt muffarna i så fall.
- Gör rent alla rostfria detaljer i spabadet.

KVARTALSVIS KONTROLL
Om du badar väldigt sällan så är det bra om du tömmer spabadet en gång per kvartal och inspekterar att ytan på akrylen ser ut som det bör. Du kan också passa på att torka rent med någon mild rengöringskräm.

Om du åker bort eller använder ditt spabad sällan så förslår vi att du tar bort dina kuddar och förvarar dem varmt och torrt.

MASKINDISKTEKNIKEN*

Spafiltret läggs i en balja med ljummet vatten. I vattnet doserar du maskindiskmedel. Låt filtret ligga i baljan så lösgör du fetter som fastnar i filtret. Snurra det gärna så att medlet kommer åt alla skrymslen. Låt filtret ligga kvar i vatten och maskindiskmedel tills du byter filtret igen.

När du nästa gång byter filter i spabadet, så sköljer du av det rengjorda filtret och stoppar tillbaka det i spabadet. Det gamla filtret lägger du når i en balja med ljummet vatten och nytt maskindiskmedel. Rätt skött så bör ett filter hålla ca 12 månader. Slarv med filterrengöring kan första dina filter samt förstöra dina massagepumpar.

FILTERHANTERING

- Använd skyddshandskar när du rör filtret.
- Om du har två filter så kan det ena användas medans det andra görs rent. Det är effektivare.
- Spola rent filtret med en vattenslang - använd inte högtryck!
- Att ta ur och spola av filtret en gång i veckan är smart.

- Om man inte byter filter med jämna mellanrum, samt köper nya filter när de gamla inte längre fungerar så kan resultatet bli trasig cirkulationspump med mera.

Image is not available
Image is not available
VANLIGA FRÅGOR

Vita flagor i vattnet
När du badar i ditt spabad så släpper kroppen väldigt mycket bio-material. Det är hud, fett, avlagringar som lossnar och följer med vattnet. Om ditt filter är nytt och rengjort så kommer dessa partiklar att fasta i spafiltret.

Om ditt filter är smutsigt och inte har möjlighet att binda detta bio-material, så kommer det att åka runt i dina rör/pumpar. (Notera att vid rätt pH och klor värde, brukar dessa material har svårt att fasta i rör och dylikt.)

När vattnet står stilla i ditt spabad, så fastar den s.k. biomassan som åker runt i badet - på insidan rör och bildar en beläggning. Till slut blir den här beläggningen så stor att vid påslag av massagepumpar, så lossnar en del av materialet och kommer ut i ditt spabad. Den skakar helt enkelt loss av trycket.

Anledningen till att du får flagor är alltså misskötsel av vattenkvalité och filterhantering. För att att få bort dessa flagor måste man börja om från början med sin rutin för vattenkvalité.

För att rädda situationen gör som följande:

- Se till att du har en ozongenerator som är max 4-5 år gammal. Annars boka in ett besök av oss så byter den åt dig.
- Se till att byta filter ofta. Har du drabbats av vita flagor har du bytt filter för sällan eller slarvat med rengöringen av filtret.
- Kom förbi vår butik och köp en "pipe-cleaner" som städar ur dina rör. Denna hantering att städa ur tar några timmar. Kör detta "pipe-clean" medel 1-2 gånger per år, tills du har koll på vattenkvalité och filterhantering fungerar. Då kan du sluta med denna rengöring.

Disigt vatten
Ibland kan vattnet i spabadet se disigt ut. Det finns två förklararingar till detta.

- Antingen för lite klor.
Dvs man har badat och därefter vid desinfektion glömt att ta i tillräckligt med medel för att kunna bryta ner det material som tillförts. Det betyder att ditt vatten har en alldeles för stor mängd bundet klor.

- Dåligt pH värde. Man har inte koll på aktuellt pH värde och vattnet reagerar då med en massa utfällningar.


För att råda bot. Följd de dagliga kontroller som finns dvs kolla pH och klor och justera eftersom. Se daglig kontroll - överst på sidan.

Massagepumpen brummar
När man byter vatten så kan det ibland bli "luftlås" vid pumparna. Kännetecknet är att pumpen brummar men inget vatten rör sig i spabadet.

För att lösa detta så finns det två sätt.

- Öppna maskinluckan till pumparna. Notera vilken pump som "brummar". Med hjälp av en rörtång eller liknande lossa den övre muttern på "brummande"-pumpen. Det kommer att låta pyysss och sedan kommer vatten. Dra då åt muttern igen så är luften borta. Luften stannar alltid vid den övre muttern - därför är det är du ska öppna och stänga.

- Töm badet och fyll på igen. Fyll alltid vattnet där spafiltret sitter. Det minskar chansen för luftlås. Allterntivt kolla om ditt spabad står horisontalt med ett långt vattenpass.

PlayPlay

Här är en youtube-video (på engelska) som visar hur du luftar din massagepump.

BROSCHYR - SKÖTSEL

Vi har tagit fram en broschyr som gör dig lätt för dig att ha med sig när man är på väg. Ladda ner vår broschyr och ha den i din favorit mobil, platta eller dator.
Det finns också en tabell för felsökning om det är något som vi missat på vår hemsida.